Ben Patron Degilim
Birlikte Elele
 
Hakkımızda

Hakkımızda » Kalite - Çevre -
   İSG Politikaları

Kalite Politikası;
Banvit, vizyonu ve hedefleri doğrultusunda iyi yönetimi, müşterilerinin ve çalışanlarının beklentilerini karşılamayı, sürekli iyileştirme için sistemlerini gözden geçirmeyi, gerekli kaynakları sağlamayı, yasal gerekleri yerine getirmeyi, gıda güvenliğine uygun üretim yapmayı ilke edinen ve kendi standartlarını aşmaya çalışarak ilerleyen müşteri odaklı bir şirkettir.

Çevre Politikası;
Banvit A.Ş., doğal kaynak kullanımına dikkat eden ve atıklarını ayıran, yasal mevzuat ve gerekliliklere uyan, çevre amaç ve hedeflerini belirleyen, çevre boyutlarını ve etkilerini kapsam dahilinde oluşturan, ürünlerinin kullanıldıktan sonraki çevre etkilerini de kontrol eden, sürekli gelişen ve çevreye duyarlı bir firmadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası;
Banvit A.Ş., tesislerinde; İş Sağlığı ve Güvenliği yasal mevzuat ve gerekliliklerine uyan, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini belirleyip, takip eden, çalışanlara ve tedarikçilere iş sağlığı ve güvenliği bilinçlendirme eğitimleri veren, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yapan, iş ortamında tehlike ve riskleri belirleyen ve önlem alan, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eden bir firmadır.

Bilgi Güvenliği Politikamız;
Banvit A.Ş. iş sürekliliği ve bilgi varlıklarına yönelik her türlü riski yönetmek için; ISO-27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayan, gerekliliklerini sağlayan ve sürekli iyileştiren, Bilgi Güvenliği ile ilgili amaç ve hedeflerini belirleyen, geliştiren ve denetleyen, bilgi Güvenliği Sistemi ile ilgili Yasal Mevzuat ve Gerekliliklere uyan, İç ve Dış Paydaşlar ile ilgili Bilgi Güvenliği gereksinimlerini sağlayan ve anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılayan, Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla kurum içi eğitimleri gerçekleştiren, bir şirkettir.